Vergoeding Coaching

vergoedingen voor coaching

Als particulier kun je op verschillende manieren een (gedeeltelijke) vergoeding voor jouw kosten voor (loopbaan) coaching, counseling of re-integratiebegeleiding krijgen. Hieronder zetten we een aantal mogelijkheden op een rij:

Via de Werkgever
Vaak reserveert een werkgever een opleidingsbudget per medewerker. In het algemeen zijn de kosten van een coaching traject vele malen lager dan die van een opleiding. Bovendien is een coachtraject maatwerk en wordt deze als veel effectiever ervaren. Daarom wil de werkgever dit opleidingsbudget ook wel inzetten voor coaching doeleinden. Informeer bij je werkgever, leidinggevende of de HR afdeling naar de mogelijkheden. In de CAO van jouw organisatie staan bijvoorbeeld mogelijkheden als inzet van uren of het delen van de kosten.

Via de Arbodienst van je bedrijf
Werkgevers zijn na overleg met de bedrijfsarts vaak bereid om deze coaching kosten te vergoeden in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Bijvoorbeeld in het kader van burn-out preventie en voorkoming van langdurig ziekteverzuim. Hierbij dien je contact op te nemen met de bedrijfsarts of de Arbodienst.

Via de Belastingdienst
Wanneer je als particulier de kosten voor coaching zelf betaalt, dan kun je deze kosten inclusief de BTW als scholingskosten aftrekken. Het doel van het traject moet dan wel gericht zijn op het behouden of verwerven van inkomen uit arbeid én er moet sprake zijn van een ambitieuze leerdoelstelling. Voor meer informatie hierover kun je contact opnemen met de belastingdienst.

Als Ondernemer
De kosten voor coaching zijn voor zelfstandige ondernemers aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten.

Via het UWV
Als je een uitkering ontvangt, dan kun je bij de uitkeringsinstantie (UWV) informeren naar de beschikbare financiële middelen ten behoeve van je herstel en re-integratie. Je kunt hiervoor met het UWV een Individuele Re-integratie Overeenkomst sluiten. Daarmee stelt het UWV een budget beschikbaar waarmee jij jouw coaching traject geheel of gedeeltelijk kunt betalen. Neem voor meer info even contact op met je contactpersoon bij het UWV of kijk op de website.

Via het PGB
Mensen met een Persoonsgebonden Budget kunnen in een aantal gevallen de kosten via het PGB geheel of gedeeltelijk vergoed krijgen.

Via de zorgverzekering
Bij een groot aantal zorgverzekeraars kun je een vergoeding voor de kosten van (loopbaan) coaching, counseling of re-integratiebegeleiding krijgen vanuit het aanvullende pakket. Deze kosten betaal je dus niet van je eigen risico. Afhankelijk van welk zorgpakket je hebt gekozen, krijg je een (gedeeltelijke) vergoeding. Deze kan per zorgverzekeraar verschillen.

Bij een aantal verzekeraars worden de (regels voor) vergoedingen niet één oogopslag duidelijk. Soms lijkt het alsof er niet vergoed wordt maar dat blijkt dan toch wel mogelijk te zijn. Wij adviseren altijd om even met je zorgverzekeraar te bellen. De coaching kosten vallen meestal onder de noemer alternatieve zorg, counseling of psychosociale zorg. In enkele gevallen biedt een zorgverzekeraar een aparte vergoeding aan voor coaching.

Uitzonderingen
Kun je je kosten niet (gedeeltelijk) vergoed krijgen? Wij vinden het belangrijk dat coaching en zorg laagdrempelig is. Wij streven ernaar dat we iedereen, ook diegenen die het minder goed kunnen betalen, kunnen helpen. In beperkte mate bieden wij daarom de mogelijkheid aan om in aanmerking te komen voor een kortingstarief op maat. Want coachen is maatwerk! Neem hiervoor gerust even contact met ons op, dan bekijken we samen de mogelijkheden.

Afspraak maken
Je kunt in alle gevallen gewoon zelf met ons een afspraak maken, je hebt geen verwijsbrief nodig van de huisarts of behandelaar.

 

Onze tarieven

  • Particuliere Coaching: €65,- per uur ex btw.
  • Doorverwijzingen vanuit Fytaal Fysiotherapeuten: €45,- per uur ex btw.