Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Teamforce heeft deze website ingericht als service aan de internetgebruikers in het algemeen en haar klanten in het bijzonder. De website van Teamforce wordt onder de hierna volgende voorwaarden beschikbaar gesteld. Voor informatie over hoe op Teamforce.nl met uw persoonsgegevens wordt omgegaan kunt u het privacy statement raadplegen.

Gebruiksbeperkingen in verband met intellectuele eigendomsrechten
Het is niet toegestaan onderdelen van de Teamforce website elektronisch of anderszins te kopiëren behalve voor zover noodzakelijk om deze website op een efficiënte manier via het internet te raadplegen en gebruik te maken van de daarop aangeboden diensten.

  • Het is in principe toegestaan hyperlinks aan te brengen naar Teamforce, mits naar de hoofdpagina www.teamforce.nl wordt gelinkt en wij hierover vooraf worden geinformeerd. Teamforce behoudt zich derhalve uitdrukkelijk het recht voor zich te verzetten tegen zogenaamde ‘deeplinks’ direct naar bepaalde onderdelen van de Teamforce website.
  • Het is niet toegestaan een hyperlink naar Teamforce zo in te richten dat een internetgebruiker de Teamforce website in een frame te zien krijgt van een andere internetpagina.

Fair use
Het is niet toegestaan om van de Teamforce website gebruik te maken op een manier die andere internetgebruikers zou kunnen hinderen of anderszins het goed functioneren van de Teamforce website zou kunnen schaden.